Tìm kiếm

Hãng sản xuất

Tải Trọng

XE NÂNG DẦUXem tiếp >>

Xe Nâng TCM 3 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Dịch giá 2003 6393
Xe nâng Unicaries 3 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật gù, Lốp đôi 2016 10000
Xe nâng Mitsubishi 3,5 Tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4m Số tự động Gật Gù 1991 9900
Xe nâng hàng Toyota 3,5 Tấn Chui cont Dịch giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số sàn Chui cont Dịch giá 2007 8386
Xe nâng hàng Toyota 2,5 Tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4 mét Số Sàn Tiêu Chuẩn 2008 15365
Xe nâng Toyota 1,5 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Tự Động Dịch Giá 2016 7228
Xe nâng Mitsubishi 4,5 tấn Chui container
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Dầu Chui cont , Dịch càng 2011 14.589hrs
Xe nâng Sumitomo 3 tấn

Xe nâng Sumitomo 3 tấn

255,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 2015 Đang xác minh
Xem tất cả sản phẩm