XE NÂNG DẦU

Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn Gật Gù

Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn Gật Gù

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Gật Gù 1995 8386
Xe nâng Unicaries 2,5 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Nâng hạ cơ bản 2016 8386
Xe Nâng TCM 3 Tấn Mâm Xoay Đổ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4 mét Số Tự Động Xoay Đổ 2007 6393
Xe nâng Unicaries 3 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật gù, Lốp đôi 2016 10000
Xe nâng Toyota 3,5 tấn Dịch Càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 1993 8200
Xe nâng Mitsubishi 3,5 Tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4m Số tự động Gật Gù 1991 9900