XE NÂNG DẦU

Xe nâng Komatsu FD25-12 Dịch Giá Lốp Kép
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 1996 6000
Xe nâng Toyota 1,8 tấn

Xe nâng Toyota 1,8 tấn

165,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2016 6000
Xe nâng Toyota 1,5 tấn

Xe nâng Toyota 1,5 tấn

175,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2007 5000
Xe nâng Mitsubishi 2,5 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4m Số tự động Dịch giá 2006
Xe nâng Nissan 2 tấn Tiêu chuẩn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2008
Xe nâng Komatsu 1,5 tấn Đời -20
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2006