Sản phẩm
Xe nâng Mitsubishi 2 Tấn Dịch Giá

Xe nâng Mitsubishi 2 Tấn Dịch Giá

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Sàn Dịch Giá 1995 8386
Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn Gật Gù

Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn Gật Gù

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Gật Gù 1995 8386
Xe nâng Unicaries 2,5 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Nâng hạ cơ bản 2016 8386
Xe Nâng TCM 3 Tấn Mâm Xoay Đổ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4 mét Số Tự Động Xoay Đổ 2007 6393
Xe nâng Unicaries 3 tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Gật gù, Lốp đôi 2016 10000
Xe nâng Toyota 3,5 tấn Dịch Càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 1993 8200
Xe nâng Mitsubishi 3,5 Tấn Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4m Số tự động Gật Gù 1991 9900
Xe nâng hàng Toyota 2,5 Tấn Dịch Càng , Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng , Gật gù 2007 8386
Xe nâng hàng Toyota 2,8 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Dịch Giá 2003 15365
Xe nâng Toyota 2 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Tự Động Dịch Giá 2005 7354
Xe nâng hàng Sumitomo 1,5 tấn sx 2015
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Nâng hạ cơ bản 2015 6868
Xe Nâng Sumitomo  1,5 Tấn Tiêu Chuẩn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Nâng hạ cơ bản 2009 8432
Xe nâng hàng Mitsubishi 2 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m 1m2 Nâng hạ cơ bản 2001 Đang xác minh
Xe nâng Sumitomo 2,5 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động dịch càng 2006 Đang xác minh
Xe nâng Sumitomo 1,5 tấn dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động dịch càng 2008 Đang xác minh
Xe nâng hàng Toyota 2,5 Tấn Tiêu Chuẩn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Nâng hạ cơ bản 2003 5365
Xe nâng hàng Komatsu 2,5 tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Chui Cont , Dịch Giá 2004 14.168
Xe nâng hàng Komatsu 2 tấn

Xe nâng hàng Komatsu 2 tấn

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Nâng hạ cơ bản 2008 11.727
Xe nâng hàng KOMATSU 2,5 tấn

Xe nâng hàng KOMATSU 2,5 tấn

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số sàn Gật gù Đang xác minh 1985
Xe nâng hàng KOMATSU 5 tấn

Xe nâng hàng KOMATSU 5 tấn

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng Đang xác minh 12,627 giờ
Xe nâng hàng Mitsubishi 2,5 tấn

Xe nâng hàng Mitsubishi 2,5 tấn

Giá liên hệ: 0912859691
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động mâm xoay Đang xác minh 7640 giờ