XE NÂNG DẦU

Xe nâng hàng Toyota 2,5 Tấn Dịch Càng , Gật Gù
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng , Gật gù 2007 8386
Xe nâng hàng Toyota 2,8 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3 mét Số Tự Động Dịch Giá 2003 15365
Xe nâng Toyota 2 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Tự Động Dịch Giá 2005 7354
Xe nâng hàng Sumitomo 1,5 tấn sx 2015
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Nâng hạ cơ bản 2015 6868
Xe Nâng Sumitomo  1,5 Tấn Tiêu Chuẩn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Nâng hạ cơ bản 2009 8432
Xe nâng hàng Mitsubishi 2 tấn
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m 1m2 Nâng hạ cơ bản 2001 Đang xác minh