XE NÂNG DẦU

Xe nâng TCM 2,5 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 2010 2000
Xe nâng Sumitomo 5 tấn Dịch càng
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch càng 2016 11000
Xe nâng Komatsu FD25-12 Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Dịch giá 1996 6000
Xe nâng Toyota 1,8 tấn

Xe nâng Toyota 1,8 tấn

165,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số tự động Tiêu Chuẩn 2016 6000
Xe nâng Toyota 1,5 tấn

Xe nâng Toyota 1,5 tấn

175,000,000 VNĐ
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
3m Số Sàn Tiêu Chuẩn 2007 5000
Xe nâng Mitsubishi 2,5 Tấn Dịch Giá
Chiều cao nâng Loại xe Chức năng phụ Năm sản xuất Giờ hoạt động
4m Số tự động Dịch giá 2006